Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.

Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Висина износа финансирања:

  • до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта
  • најмање 30% обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

  • Конзорцијум сачињен од најмање једног микро, малог или средњег привредног друштва и најмање једне јавне научно-истраживачке институције које испуњавају услове прописане Приручником Програма сарадње науке и привреде;
  • Конзорцијум може имати највише пет чланица.

Област/ сектор: пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора

Време реализације пројекта: до 24 месеца

Документација за Пријаву и услови Програма су детаљно описани у Приручнику Програма сарадње науке и привреде.

Формуларе можете преузети на страни Документација. 

Јавни позив: Отворен од 3. октобра до 28. децембра 2018. године до 15 часова.

Контакт: cgs@inovacionifond.rs

                             


Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте „Пројекта подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији“ који се финансира из средстава ЕУ ИПА 2013 и уз техничку помоћ Светске банке. Сама имплементација првог јавног позива за Програма сарадње науке и привреде финансира се из средстава ЕУ ИПА 2013 фондова у износу од 2,4 милиона евра и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 1 милион евра (на основу Уговора о Директном гранту између Фонда и Министарства финансија, односно Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ). Реализација другог јавног позива за Програм сарадње науке и привреде финансира се из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања (на основу споразума о зајму Републике Србије са Светском банком).