Резултати рада Фонда

Од почетка рада до данас, кроз програме Фонда, подржан је 351 иновативни пројекат са нешто више од 15,5 милиона евра.

Програм раног развоја
Број пријава 621
Број подржаних пројеката 74
Укупна вредност пројеката (у €) 6.571.444
Износ одобрених средстава (у €) 5.502.628
Програм суфинансирања иновација
Број пријава 294
Број подржаних пројеката 25
Укупна вредност пројеката (у €) 8.796.458
Износ одобрених средстава (у €) 5.759.933
Програм сарадње науке и привреде
Број пријава 163
Број подржаних пројеката 23
Укупна вредност пројеката (у €) 7.874.738
Износ одобрених средстава (у €) 5.249.477
Иновациони ваучери
Број пријава 370
Број подржаних пројеката 323
Укупна вредност пројеката (у €) 1.980.328
Износ одобрених средстава (у €) 1.713.972
Програм трансфера технологије
Број пријава 28
Број подржаних пројеката 19
Укупна вредност пројеката (у €) -
Износ одобрених средстава (у €) 380.350
Назив програма Број пријава Број подржаних пројеката Укупна вредност пројеката (у €) Износ одобрених средстава (у €)
Програм раног развоја 621 74 6.571.444 5.502.628
Програм суфинансирања иновација 294 25 8.796.458 5.759.933
Програм сарадње науке и привреде 163 23 7.874.738 5.249.477
Иновациони ваучери 370 323 1.980.328 1.713.972
Програм трансфера технологије 28 19 - 380.350
УКУПНО 1.476 464 25.222.968 18.606.360