Наша организација

Организациона структура Фонда за иновациону делатност обезбеђује ефикасно функционисање и адекватну расподелу људских ресурса.

Унутрашња организација

Полазећи од врсте послова и потребе да се на фунционалном принципу обезбеди обављање послова, у оквиру унутрашње организације Фонда успостављена су два сектора:

  1. Сектор за управљање програмима.
  2. Сектор за правне и економске послове

У Сектору  за управљање програмима обављају се следећи послови: припрема, реализација и мониторинг програма и пројеката Фонда; посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из расположивих извора финансирања; мултилатерална и билатерална сарадња са међународним и домаћим институцијама везано за финансирање програма и пројеката; надзор пројеката Фонда; вођење базе података о корисницима финансирања, програмима и пројектима Фонда, као и потребним и расположивим финансијским средствима за њихову реализацију, као и други послови из ове области.

У Сектору за правне и економске послове обављају се следећи послови: нормативно – правни, опште – правни и финансијско – материјални послови, кoмуникaциjа сa мeдиjимa и jaвнoшћу, као и административни и пратећи технички послови. 

Шему организационе структуре можете видети ОВДЕ.